کسب عنوان پروژه تحسین شده سال ۲۰۱۵ برای هتل‌های ایبیس و نووتل فرودگاه امام در مسابقه بین المللی طراحی (IDA – امریکا)

هیأت داوران مسابقه بین المللی طراحی که هرساله در لس آنجلس امریکا برگذار می شود پس از بررسی بیش از ۱۰۰۰ پروژه از ۵۲  کشور جهان پروژه مجموعه هتل های ایبیس و نووتل فرودگاه امام را بعنوان پروژه تحسین شده سال ۲۰۱۵ معرفی کرد. این پروژه توسط خانم مهندس شیوا آقابابایی طراحی و توسط شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش اجرا و در اسفندماه سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسیده است