به پاس نامگذاری اولین دوشنبه ماه اکتبر به نام روز جهانی معماری و اسکان بشر

به پاس نامگذاری اولین دوشنبه ماه اکتبر به نام روز جهانی معماری و اسکان بشر

به تمامی معماران جهان به خصوص معماران ایران زمین این روز ارزنده را تبریک می گوییم

memar