موفقیت در تمدید گواهینامه های بین المللی استاندارد مدیریت کیفیت

 

به یاری خداوند و با همکاری تمامی کارکنان به ویژه تلاش و کوشش مستمر مدیریت و کارکنان محترم واحد طرح و توسعه، شرکت مهندسین طرح و آفرینش در راستای استقرار سیستم های مدیریت کیفیت موفق به تمدید گواهینامه های بین المللی در حوزه های استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500، استاندارد آموزش ISO 10015، استاندارد مدیریت انرژی ISO 50000 و استاندارد بهسازی و آراستگی محیط کار (۵S) از شرکت CERTROME  ایتالیا گردید.

این موفقیت و افتخار را به اعضاء هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت تبریک گفته و آرزوی پیشرفت و رشد مستمر در مسیر تعالی سازمانی را دارم.

انتظار دارد همواره خط مشی شرکت و اهداف تصریح شده آن مد نظر همکاران عزیز واقع گرد