«برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی طراحی، بازسازی، مرمت، احداث و مدیریت هتل» توسط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم

«برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی طراحی، بازسازی، مرمت، احداث و مدیریت هتل» توسط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم

و حضور شرکت طرح و آفرینش در این نمایشکاه

و همچنین امضای تفاهمنامه ی سه جانبه همکاری بین متخصصین ایتالیایی صنعت هتلینگ و متخصصین ایرانی این صنعت و جامعه هتلداران قشم در محل هتل