انتخاب خانم مهندس شیوا آقابابایی بعنوان نامزد دریافت عنوان الگوی صنعت ساختمان در هفته ساختمان لندن (سال ۲۰۱۹)

رویداد انتخاب و معرفی چهره های تاثیر گذار صنعت ساختمان در سال ۲۰۱۹ در حاشیه هفته ساختمان انگلستان (UK Construction week) برگذار می شود. خانم مهندس شیوا آقابابایی، مدیر عامل و مدیر طراحی شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش، از سوی برگذار کننده این رویداد بعنوان نامزد دریافت عنوان چهره برتر تاثیرگذار در صنعت ساختمان انتخاب شده است. او پیش از این نیز در رقابت های معتبر بین المللی موفق به کسب عناوینی چون برنده مسابقه طراحی SBID Design Excellence Awards 2015 (انگلستان) در بخش طراحی هتل، برنده مسابقه طراحی International Hotel and Property Awards 2015 (انگلستان) در بخش طراحی رستوران و مرکز سلامت هتل، و برنده مسابقه طراحی A’ Design Awards 2015 (انگلستان) در بخش طراحی داخلی شده و همچنین مورد تحسین هیات داوران مسابقه طراحی IDA Design Awards (2016) (امریکا) و ۲A Asian Architecture Awards (ترکیه) قرار گرفته است.

#ConstructionRoleModels
#UKCW2019
Shiva-Insta