معرفی خانم مهندس شیوا آقابابایی، مدیرعامل و مدیر طراحی طرح و آفرینش بعنوان الگوی حرفه ای صنعت ساختمان انگلستان

IMG-20191010-WA0004

در مراسمی که در روز چهارشنبه، ۱۷ مهرماه، در حاشیه هفته صنعت ساختمان انگلستان برگذار شد، خانم مهندس شیوا آقابابایی، مدیر عامل و مدیر طراحی شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش به عنوان الگوی حرفه ای صنعت ساختمان انگلستان معرفی شد.

در این رویداد طرح پیاده راه های شیمراه که در شرکت طرح و آفرینش تهیه شده و آرشیتکت آن خانم مهندس شیوا آقابابایی است نیز بصورت افتخاری در بخش نوآوری به نمایش گذاشته شد.
هفته صنعت ساختمان انگلستان ۲۰۱۹ از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه در مرکز ملی نمایشگاه های شهر بیرمنگهام انگلستان برگذار می شود.

IMG-20191010-WA0002 IMG-20191010-WA0012 IMG-20191010-WA0007 IMG-20191010-WA0013 IMG-20191010-WA0001 IMG-20191010-WA0010 IMG-20191010-WA0011 IMG-20191010-WA0008 IMG-20191010-WA0006 IMG-20191010-WA0003 IMG-20191010-WA0000 IMG-20191010-WA0005 IMG-20191010-WA0009