هتل بزرگ داریوش

نام پروژه: هتل بزرگ داریوش
زیربنا: ۱۷٫۰۰۰ مترمربع
کاربری: هتل
محل پروژه:
جزیره کیش، ایران
کارفرما: گروه تجاری ثابت
خدمات ارائه شده
توسعه طرح ، تهیه نقشه ، مدیریت عملیات اجرائی ،  (معماری ، معماری داخلی)
تاریخ: ۱۳۷۹