هتل آموزشی (۴ ستاره)

پروژه: هتل چهار ستاره آموزشی
زیربنا: ۲۰٫۰۰۰ مترمربع
کاربری: اقامتی، آموزشی
محل پروژه: تهران، ایران
کارفرما: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
خدمات ارائه شده: طراحی مقدماتی، توسعه طرح، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی
تاریخ: ۱۳۸۳