هتل کوثر

هتل کوثر (شرایتون سابق) یکی از دو هتل پنج ستاره اصفهان، و پذیرای اکثر گردشگران ورودی و رویدادهای دولتی در این شهر است.
این هتل در سال ۱۳۸۳ برای برگذاری اجلاس سالیانه اوپک بطور کامل بازسازی شد. عملیات بازسازی شامل بازسازی تاسیسات برق و مکانیک، نازک کاری داخلی، مبلمان ثابت و متحرک، و تجهیزات آشپزخانه و لاندری بود.
با توجه به زمان بندی محدود پروژه، عملیات طراحی و اجرا بصورت همزمان انجام شده و نهایتا پروژه ظرف مدت ۸۸ روز باتمام رسید که رکورد جدیدی در زمینه پروژه های مشابه بود.

نام پروژه: بازسازی هتل کوثر
زیربنا: ۵٫۵۰۰ مترمربع
کاربری: هتل
محل پروژه:
اصفهان، ایران
کارفرما: گروه هتل های پارسیان
خدمات ارائه شده:
طرح و اجرا (EPC)