هتل پنج ستاره مروارید

نام پروژه هتل پنج ستاره مروارید
کارفرما شرکت بازرگانی بین الملی ثابت
محل پروژه ایران – کیش
تاریخ ۲۰۰۵
مساحت ۶۴۰۰۰ m
نوع پروژه اقامتی
خدمات حرفه ای طراحی مقدماتی ( معماری )