مرکز همایشهای رضوی

 

نام پروژه مرکز همایشهای رضوی
کارفرما شرکت ساختمانی ماموت
محل پروژه ایران – مشهد
تاریخ ۲۰۰۹
مساحت ۲۴۰۰۰ m2
نوع پروژه تجاری
خدمات حرفه ای توسعه طرح
توضیحات معماری – سازه – الکتریکال – مکانیکال