ساختمان اداری ثابت

نام پروژه  ساختمان اداری ثابت
کارفرما شرکت بازرگانی بین الملی ثابت
محل پروژه ایران – کیش
تاریخ  ۱۹۹۸ – ۱۹۹۹
مساحت  ۵۱۲ m2
نوع پروژه  اداری
خدمات حرفه ای  معماری – معماری داخلی – مکانیکال – الکتریکال