برندگان مسابقه بین المللی تعالی در طرح سال ۲۰۱۵

برای اطلاعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

http://internationaldesignexcellenceawards.com/winners2015/

http://www.sbid.org/